En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
Vous êtes ici :   Accueil » Bibliographie de D. Butnaru
 
    Imprimer la page...
    Imprimer la section...
 

Bibliographie de D. Butnaru

Daniela Ştefania Butnaru

LISTE  SÉLECTIVE  DES  PUBLICATIONS

1. Auteur ou coauteur de livres :

Daniela Ştefania Butnaru, Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului, Iaşi, Editura Alfa, 2011, 210 p.

Dragoş Moldovanu, Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru, Vlad Cojocaru, Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), partea 1. Toponime personale, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 472 p.

Dănuţ Doboş, Anton Coşa, Daniela Butnaru, Ioan Dănilă, Cătălin Grigore, Iulian Ghercă, Răchiteni. Şase veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului, Iaşi, Editura Sapientia, 2015, 408 p.

Dănuţ Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa, Mărgineni – un sat la porţile Bacăului, Iaşi, Editura Sapientia, 2009, 308 p.

Dănuţ Doboş (coord.), Petronel Zahariuc, Lucia Cireş, Daniela Butnaru, Adjudeni. Şase veacuri de prezenţă catolică pe Valea Siretului, Iaşi, Editura Sapientia, 2005, 398 p.

Dănuţ Doboş, Silviu Văcaru, Anton Coşa, Daniela Butnaru, Petru Blaj, Cornel Cadar, Butea – monografie –, Iaşi, Editura Presa Bună, 2013, 358 p.

Antonel-Aurel Ilieş (coord.), Daniela Butnaru, Anton Coşa, Ioan Dănilă, Anton Despinescu, Ion Ilieş, Petronel Zahariuc, Monografia comunei Luizi-Călugăra, Roman, Editura Serafica, 2009, 578 p.

Dănuţ Doboş (coord.), Iosif Gabor, Ieronim Iacob, Daniela Butnaru, Ilie-Cătălin Grigore, Alina Dorojan, Cioplea. Două veacuri de istorie, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2007, 278 p.

2. Articles dans des revues :

Daniela Butnaru, Iorgu Iordan, toponimist, dans ALIL tom LVI/2016, p. 51–57.

Daniela Butnaru, Repere descriptive şi antroponimice în toponimia din satul Tuta (judeţul Bacău). O aplicaţie dans ALIL tom LV/2015, p. 81–92.

Daniela Butnaru, Catagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (II), dans „Philologica Jassyensia”, An XI, Nr. 2 (22), 2015, p. 33-37, ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353.

Daniela Butnaru, Catagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (I), dans „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, Secţiunea III e, Lingvistică, tomul LX, 2014, p. 41-50.

Daniela Butnaru, Câmpul toponimic al hidronimului Bahlui, dans „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară”, t. LIV, 2014, p. 135–144.

Luminiţa Botoşineanu, Daniela Butnaru, G. Ivănescu despre B.P. Hasdeu. Pagini inedite, dans „Philologica Jassyensia”, an IX, nr. 2 (18), 2013, p. 19–24 ; on‑line : http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/IX_2_Botosineanu,%20Butnaru.pdf.

Daniela Butnaru, Un text inedit de G. Ivănescu despre toponimia românească, dans „Anuar de Lingvistică şi Istorie literară”, t. LIII, 2013, p. 65–74 ; on‑line : http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2014/07/Daniela-Butnaru_Un-text-inedit.pdf.

Daniela Butnaru, La symbolique de la dénomination toponymique. Etude de cas: la toponymie urbaine officielle de Botoşani, dans „Philologica Jassyensia”, nr. 2 (16), 2012, p. 143-150 ; on-line : http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VIII_2_Butnaru.pdf.

Daniela Butnaru, La double dénomination des monastères et des skites orthodoxes en Moldavie (Roumanie) dans „Revue Roumaine d’Etudes Francophones : Le religieux”, nr. 4 (2012), p. 310-317 (http://www.editurajunimea.ro/wp-content/uploads/2012/08/Revue-Ro-4.pdf).

Daniela Butnaru, Aspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River Basin, dans „Philologica Jassyensia” nr. 1 (13), 2011, p. 39-45; on‑line: http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VII_1_Butnaru.pdf.

3. Articles dans des volumes :

Daniela Butnaru, Vlad Cojocaru, Aurel-Dinu et Ana-Maria Prisacaru, Micul dicţionar toponimic al Moldovei, structural şi etimologic – o nouă abordare lexicografică dans Name and Naming. Proceedings of the third international conference on onomastics, Baia Mare, 1–3 septembrie 2015, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p. 457–467.

Daniela Butnaru, Pratiques de désignation commémorative en Roumanie, dans Mode(s) en onomastique (sous la direction de Michel Tamine et Jean Germain), Paris, l’Harmattan, 2015, p. 233–241.

Daniela Butnaru, Toponime cu conotaţii negative, dans The Romanian Language and Culture: Internal Approaches and External Perspectives, proceedings, Iasi, 17-19 September 2014, edited by Luminita Botosineanu and Ofelia Ichim, Roma, Aracne Editrice, Italia, 2015, p. 25-36.

Daniela Ştefania Butnaru, An Evident Inequality: Feminine vs Male Names in Toponymy, dans Social and Academic Policies for Women, volume II, Proceedings of the International Conference 10-13 September 2015, Simona-Roxana Ulman, Krisztina-Melinda Dobay (eds.), Bucureşti, editura Pro Universitaria, 2015, p. 64-71.

Daniela Butnaru, Aspects de la toponymie officielle roumaine, dans El noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques/ Names in daily life. Proceedings of the XXIV International Congress of ICOS on Onomastic Sciences, Generalitat de Catalunya, 2014, p. 2475–2479.

Daniela Butnaru, Relations entre les toponymes de la Vallée de Neamţ, dans Noms des villes et noms des champs. Actes de XIVe colloque d’onomastique Arras, textes édités par Gérard Bodé et Michel Tamine; Parlure 18–20, Paris, 2014, p. 245–250.

Daniela Butnaru, Modèles cognitifs en toponymie, dans Unity and Diversity in Knowledge Society. Anthropology and Cultural Studies. Psychology and Educational Sciences. Proceedings of the International Conference Iaşi, 27 - 30 september 2012, Iaşi – Romania (editors Nicu Gavriluţă, Irina Frasin, Codrin Dinu Vasiliu), Iaşi, Institutul European, 2013, p. 69–78.

Daniela Butnaru, Motivation et arbitraire dans la toponymie roumaine, dans Le nom propre a-t-il un sens? Les noms propres dans les espaces méditerranéens. Actes du XVe colloque d’onomastique Aix-en-Provence, 2010, Presses Universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2013, p. 87-93.